על העובד חלה החובה לדעת את מגבלות השימוש בציוד ולפעול לפיהם.
על כן חברת בגבהים שמה לפניה את חשיבות הדבר ותירגמה עבורכם את הוראות השימוש. 


בולם נגלל 2.5 מ'                      להורדה
בולם נגלל 6 מ'                         להורדה
בולם נגלל 15 מ '                      להורדה
קו חיים נייד                             להורדה
טבעת חיבור                            להורדה
כבל מיקום ותמיכה                    להורדה
ליינסטופ 2                              להורדה
מעבה כבל הכולל סופג אנרגיה      להורדה
משכך נפילה דו זרועי וחד זרועי    להורדה
רתמת בטיחות P-035                להורדה
רתמת בטיחות P-055                להורדה                                                                בברכת יום עבודה מוצלח ובטוח!